За нас

Регистрация

Фирма за охрана “ЛЕКС – 61” е регистрирана по ф.д. № 18823/1993г. по описа на СГС.

Булстат 831491295 Е

Седалище: гр. София ж.к. Младост бл. 90-1

Лицензи

Фирмата притежава:

- национален лиценз за охрана №. 323 – безсрочен

- лиценз за охрана на ценни пратки и товари № 464 – безсрочен

- от служба ПОЛИЦИЯ-ДНСП.

Ръководство

Управляващ фирмата е Г-н Валентин Александров

Заместник управител – Г-н Николай Никифоров

Технически секретар – Г-жа Ивета Кубашлиева